Bakım ve Danışmanlık

 • Sınırsız Destek
 • %99 Uptime
 • Kullanışlı Paneller

Yazılım Lisanslama


Vizyon Teknoloji, tedarikçisi olduğu Microsoft ürünlerinin, kendi geliştirdiği yazılımların ve çeşitli sektörel çözümlerin her ölçekte işletme tarafından kullanılmasına yönelik lisanslama hizmetini sunmaktadır.

Danışmanlık, Destek ve Eğitim


Danışmanlık hizmeti, uçtan uca her tür iş uygulamasını ve ERP proje uygulamalarını kapsamaktadır. Vizyon Teknoloji'nin temel hedefi iş süreçlerini yeniden yapılandırmak, disipline etmek, basitleştirmek, kişiye değil sisteme bağlı bir yapı kurmak ve tüm bunları standart hale getirmektir.

Bu hizmet işletmelerin verimliliğini artırmaya destek olurken her aşamada dokümante edilerek işletmelerin bu hizmetten elde ettiği fayda somut olarak ortaya konmaktadır.

Destek Hizmeti


Destek hizmeti kapsamında, işletmelerin kullanmakta oldukları uygulamadan en yüksek verimi alması ve kesintisiz çalışması hedeflenmektedir. 7/24 veya 5/8 olarak hizmet verilmektedir.


Destek Hizmeti;

 • Kurulan sistemin güvenliğinin ve devamlılığının sağlanması
 • Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara göre sistemin yeniden yapılandırılması
 • Periyodik sistem denetimi
 • Denetim sonuçlarının ve tespit edilen yeni ihtiyaçların belgelendirildiği Sistem Denetim Raporu’nun oluşturulması gibi hizmet adımlarını kapsar.

Destek hizmetleri 3 farklı şekilde verilmektedir.

.
Telefon Destek Hizmeti ile Teknik Destek Hizmeti ve karşılaşılan problemlerin çözümü için ERP, İnsan Kaynakları, Veritabanı ve Sistem Destek hizmeti verilmektedir.


Veri Bakımı Hizmeti ile kurumların mevcut verilerinin tutarlılığının kontrol edildiği ve gerektiğinde düzeltme, kurtarma hizmeti olarak tanımlanan “Veri Bakım Hizmeti” nin müşteri talepleri doğrultusunda Vizyon Teknoloji ofisinde veya müşteri ofisinde verildiği hizmetleri kapsamaktadır.


Online Destek Hizmeti ile müşteri sistemine uzaktan bağlanılarak (TeamViewer, RDP vs. ile) anında sorun tespiti ve çözümü gerçekleştirilmektedir.


Eğitim Hizmeti


Eğitim hizmeti kapsamında, işletlmelerdeki anahtar kullanıcı olan uzmanları eğiterek bu uzmanların şirket son kullanıcılarına eğitim ve sonrasında destek verebilmeleri sağlanır. Bu kapsamda özellikle LOGO Yazılım ürünleri ile ilgili her türlü ihtiyaca cevap verecek geniş bir eğitim programı sunulmaktadır.


Proje Yönetimi


Projeler, kurumların büyüme sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının şirket hedefleri ve şirket vizyonu doğrultusunda; başlangıç ve bitişi, bütçesi açıkça tanımlanmış hedef ve amaçlara ulaşma eylemlerinin her birisidir.


Bir projenin başarılı olabilmesi hedeflerin iyi tanımlanmış olmasına, şirketin üst düzey yöneticileri ve proje uygulayıcıları tarafından projenin sahiplenilmesine ve en başta performans kriterlerinin doğru belirlenmesine bağlıdır.


Proje yönetimi, projeyi gerçekleştirmek için gerekli kaynakların organize edilmesi, projenin tanımlanması, denetlenmesi ve bütün bunların belli bir disiplin içerisinde yapılması için yapılan faaliyetlerdir.


Ön Analiz, projenin başlangıcında Vizyon Teknoloji’nin gerçekçi bir plan yaparak sağlıklı bir teklif oluşturmasını sağlar, tespit edilen hedeflere ne kadar ulaşıldığını görme imkanı verir ve projenin başlangıcına ışık tutar.


Analiz ve Tasarım, sürecinde ön analizde belirlenen hedeflerden hareketle, projenin detay planı hazırlanır ve gerekli görev dağılımı yapılır. Bu plan çerçevesinde sistemin kurulabilmesi için gerekli her türlü bilgi toplanır. Gereken tasarımlar Müşteri Proje Grubu ile birlikte yapılarak “Analiz ve Tasarım Raporu” oluşturulur.


Kurulum, Danışmanlık ve Proje Yönetimi sürecinde “Analiz ve Tasarım Raporu” ndan hareketle hedeflenen sistem kurulur ve test edilir. Müşteri Proje Temsilcisi ile birlikte tespit edilen anahtar kullanıcılara, “Analiz ve Tasarım Raporu” temel alınarak pekiştirme eğitimi verilir.


Canlı Kullanıma Geçiş, aşamasında bütün testleri yapılmış olan yeni sistem, olası riskleri en aza indirmek için mevcut sistemle bir süre paralel çalıştırıldıktan sonra devreye alınır.


Raporlama, İş Zekası ve Analitik Uygulamalar


İş zekası, firmaların mevcut veritabanlarındaki her tür verinin entegre bir şekilde tek platformda toplanarak ham veri halinden bilgi haline dönüştürülmesi ve geleceğe yönelik stratejik kararlarda kullanmak üzere güce dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir.


İş zekası çözümleri özellikle rekabetçi firmalar için bugünün ve geleceğin en önemli destek kaynağıdır. İş zekası çözümleri kısa sürede yaygınlaşacak, firmaların tüm süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelecektir.


Vizyon Teknoloji, firmaların elindeki çeşitli uygulamalardan elde edilen ham verinin analizi için gerekli araçlar ile kurum içi ve kurum dışı verileri tek bir platformda toplayarak verilerin bilgiye, bilgilerin de kararlara dönüştürülmesini sağlar. Böylelikle bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve performansının en üst düzeye çıkarılması hedeflenir.


Burada en önemli fayda firmaların stratejik planlarını en doğru şekilde oluşturabilecekleri projeksiyonların onlara doğru ve hızlı bir şekilde sunulmasıdır.


Veritabanı, Bakım ve Performans


Bugün kullanılmakta olan hemen hemen tüm uygulamaların arka yüzünde mutlaka bir veritabanı bulunmaktadır. Firmaların can damarı olan ERP ve diğer iş uygulamalarında en önemli beklentilerden birisi “performans” tır. Kendi haline bırakılmış veya baştan doğru kurulmamış/kurgulanmamış bir veritabanı sisteminden perofrmans beklenmemelidir.


Vizyon Teknoloji, günümüzde en yaygın kullanılan SQL Server ve Oracle veritabanlarında en üst seviyede sertifikalı ve deneyimli uzman kadrosuyla firma veritabanı ve buna bağlı alt yapılardan en optimum performansın elde edilmesini ve bunun sürekli hale gelmesini sağlar.


 • Veritabanı Kurulumu (SQL Server, Oracle, MySQL , PostgreSQL , DB2 , informatica)
 • Veritabanı Sürüm Yükseltme, Yama Güncelleme
 • Veritabanı Sunucu Değiştirme
 • Veritabanı Sanallaştırma
 • Raporlama Sunucusu Kurulmu
 • Yedekleme Sistemi Kurulumu
 • Veritabanı Kurtarma (Bozuk mdf, ldf vs.)
 • Failover Cluster Kurulumu (SQL Server Cluster, SQL Log Shipping, SQL Mirroring, Replication, Oracle RAC, Oracle Dataguard vs.)
 • Veritabanı Performans İyileştirme
 • Veritabanı Periyodik Bakım

Yazılım Tasarım ve Geliştirme


Hiç bir standart ERP uygulaması, özellikle belli bir büyüklüğe ulaşmış firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz. İhtiyaçlar firmadan firmaya ve sektörden sektöre değişmekte buna bağlı olarak uyarlama veya ek yazılım geliştirme gereksinimleri ortaya çıkmaktadır.


Analiz sürecinde firma ihtiyaçları belirlenir ve mevcut uygulamaların standart özellikleri ile bu ihtiyacın karşılanıp karşılanamayacağı incelenir. Eğer karşılanamıyor ise projenin geliştirilmesi için gerekli bilgiler toplanır, uygulanacak teknoloji ve platform kararlaştırılarak iş planı oluşturulur.


Geliştirme sürecinde yazılımın görsel tasarımı, geliştirilmesi, işlevsellik ve güvenlik testleri yapılır, işlem adımları dokümante edilir.


Uygulama sürecinde yazılımın beta testi, kurulumu, yapılandırılması ve kullanıcı eğitimleri sağlanır.


İşletim sürecinde, yazılımın kullanılmaya başlanılmasından itibaren işletim ve teknik desteği verilir ve kullanım sonucu ortaya çıkan ek ihtiyaçlar belirlenir.


Powered by WHMCompleteSolution

Dil: